สายตรงนายก

ข้อมูลแผนพัฒนา-การดำเนินการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรมตาม
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2559 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อจัดทำโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพประชาชนในตำบลสันผีเสื้อ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน และสร้างความสามัคคีในชุมชน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และคำนวณราคากลาง (ประปาหมู่บ้าน หมู่ 8)
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

????????????????????????????????

????????????????

?????????????

????????????????????????????????

???????????????????????

???????? ?.?.?.

????????????????????????

??????????????????????????????

?????????????????????????

?????????????

????????????????

?????????????

??????????????????????? ???.

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จังหวัดเชียงใหม่ http://www.sanphisua.go.th