นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ
โทร.0918909794

ข่าวประชาสัมพันธ์ฯ / จัดซื้อจัดจ้าง

Image

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (รถดูดโคลน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 2020-02-21 10:58:01

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานจากหมู่บ้านเมืองทองถึงถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

วันที่ : 2020-02-21 10:19:13

ไฟล์แนบ :

Image

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

วันที่ : 2020-02-20 16:26:59

ไฟล์แนบ :

Image

ประกาศ เรื่อง ศูนย์ปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ.2563

วันที่ : 2020-02-19 14:06:54

ไฟล์แนบ :

ชุมชนของเรา


งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นาย วีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562 โดยมีนายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานฯ พร้อมนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ พี่น้องประชาชนตำบลสันผีเสื้อ และนักท่องเที่ยว ร่วมรับชมขบวนแห่ “สะเปาลอยน้ำ” และการประกวดนางนพมาศตำบลสันผีเสื้อ ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลสันผีเสื้อณ ลานอเนกประสงค์กาดท่าน้ำ ตำบลสันผีเสื้อ .

ท้องถิ่นของเรา


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างสมพระเกียรติ นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา และผู้แทนประชาชนกลุ่มต่างๆในเขตเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่.

เทศบาลของเรา

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

เรามุ่งเน้นในการดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ทั้ง 7 ด้าน

พันธกิจ

เพื่อการร่วมใจ ฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนาในทุกๆด้าน ให้เกิดคุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้ มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตำบลสันผีเสื้อในทุกๆด้าน ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจ

พื้นที่การปกครอง

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่มีระยะห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ 5 กิโลเมตร จำนวนครัวเรือนกว่า 3,440 ครัวเรือน

"วีดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่"


วีดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

More Now

ข่าวสารจากเทศบาล

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

เข้าชมวันนี้ 2
เช้าชมเมื่อวานนี้ 156
เข้าชมเดือนนี้ 3530
เข้าชมทั้งหมด 84,537

99 หมู่ที่ 8 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053 - 854380-1 โทรสาร. 053- 854380-1 ต่อ 12 สายด่วน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 053 -247389 Copyright © All Rights Reserved | https://sanphisua.go.th