สายตรงนายก

ข้อมูลแผนพัฒนา-การดำเนินการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกีฬาตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2559 และการแข่งขันกีฬาฟุตบอล VIP เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างทีมผู้บริหาร/สมาชิกสภา/บุคลากรเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ พบกับ ทีมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันผีเสื้อ
โครงการไหว้สาบารมีวิถีธรรมนำชุมชน เพื่อร่วมกันปฏิบัติธรรม และฟังเทศน์  ณ วัดท่าหลุก หมู่ที่ 7 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

aลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

????????????????????????????????

????????????????

?????????????

????????????????????????????????

???????????????????????

???????? ?.?.?.

????????????????????????

??????????????????????????????

?????????????????????????

?????????????

????????????????

?????????????

??????????????????????? ???.

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จังหวัดเชียงใหม่ http://www.sanphisua.go.th