tab

สายตรงนายก

ข้อมูลแผนพัฒนา-การดำเนินการ

คลังความรู้ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

adminbanner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ตกคอนกรีต ถนนสายหลักภายในหมู่บ้านท่าร้องขี้ควาย หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และคำนวณราคากลาง

(อ่านทั้งหมด..)

(อ่านทั้งหมด..)

ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ตกคอนกรีต ถนนสายหลักภายในหมู่บ้านท่าร้องขี้ควาย หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และคำนวณราคากลาง
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ออกให้บริการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมขยะ ตามโครงการบริการเต็มที่ จัดเก็บภาษีถึงบ้าน บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 7 ต.สันผีเสื้อ ณ วัดท่าหลุก

(อ่านทั้งหมด..)

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีการซ่อมแซมผิวทางจราจร โดยการโอเวอร์เลย์ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าบ้านร้องอ้อ ม.4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่  จึงขอให้ท่านหลีกเลี่ยงถนนเส้นทางดังกล่าว
ทต.สันผีเสื้อ ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน จาก อบต.เหล่ายาว และยินดีต้อนรับ นายวัชระ เพลัย ที่โอนย้ายจาก อบต.เหล่ายาว มาดำรงตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ระดับ 5 กองช่าง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

(อ่านทั้งหมด..)

(อ่านทั้งหมด..)

(อ่านทั้งหมด..)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ตกคอนกรีต ถนนสายหลักภายในหมู่บ้านท่าร้องขี้ควาย หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และคำนวณราคากลางลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

????????????????????????????????

????????????????

?????????????

????????????????????????????????

???????????????????????

???????? ?.?.?.

????????????????????????

??????????????????????????????

?????????????????????????

?????????????

????????????????

?????????????

??????????????????????? ???.

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จังหวัดเชียงใหม่ http://www.sanphisua.go.th